благоприличен

благоприличен
прил. - приличен, благочинен, порядъчен, възпитан, благовъзпитан, пристоен, благопристоен
прил. - приет, строго морален
прил. - чист, честен, невинен, почтен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • благовиден — прил. приятен, красив, приличен, хубав, угледен прил. пристоен, съобразен, благоприличен, учтив …   Български синонимен речник

  • благовъзпитан — прил. възпитан, вежлив, приличен, учтив, внимателен, почтителен прил. благоприличен, пристоен, приет, строго морален прил. благороден, знатен, любезен, дружески прил. коректен, подходящ, какъвто трябва прил. приветлив …   Български синонимен речник

  • благопристоен — прил. благоприличен, приличен, благочинен, порядъчен, възпитан, благовъзпитан, пристоен …   Български синонимен речник

  • невинен — прил. невиновен, непровинен, оправдателен, извинителен, безгрешен прил. непорочен, чист, девствен, целомъдрен, неопетнен, непокварен, нравствен, чистонравен, запазен прил. детински, незлобив, простодушен, безобиден, чистосърдечен, добродушен,… …   Български синонимен речник

  • порядъчен — прил. редовен, изряден, честен, пристоен, приличен, почтен, благоприличен, свестен, благочинен прил. голям, значителен, чувствителен прил. дисциплиниран, благонравен прил. уважаван …   Български синонимен речник

  • почтен — прил. уважаван, благороден, достоен, почитаем, приличен, достопочтен, достоуважаван прил. честен, морален, нравствен, добросъвестен, коректен, пристоен прил. внушителен, голям, грамаден, значителен, чувствителен прил. дисциплиниран, порядъчен,… …   Български синонимен речник

  • приет — гл. възприет, общоприет, признат, общопризнат, практикуван, прилаган, в практика гл. одобрен, допуснат гл. благоприличен, пристоен, благовъзпитан, строго морален гл. обичаен, нормален, правилен, коректен, обикновен …   Български синонимен речник

  • приличен — прил. подобен, сходен, еднакъв, същ, същински, близък, аналогичен, идентичен, еднообразен, еднороден прил. свойствен, характерен, типичен, съответен прил. пристоен, благоприличен, благовиден, достоен, вежлив, възпитан, благовъзпитан, за пред… …   Български синонимен речник

  • пристоен — прил. достоен, приличен, възпитан, почтен, порядъчен, достолепен, благоприличен прил. приет, благовъзпитан, строго морален …   Български синонимен речник

  • свестен — прил. смислен, умен, разумен, здравомислещ, трезвен, съзнателен, разбран прил. порядъчен, редовен, добър, на място, морален, благоприличен, пристоен, честен, почтен прил. уместен, годен, приличен прил. сносен, поносим, търпим, чудесен, любезен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”